DISCLAIMER

A) In deze disclaimer wordt verstaan onder:

  • de eigenaar: de eigenaar van de website;
  • gebruik(en): alle denkbare handelingen;
  • jij: de gebruiker (bezoeker) van de website;
  • de content: alle in de website aanwezige inhoud.

B) Het onderstaande is van toepassing op de pagina die jij thans bekijkt. Door de pagina te gebruiken stem jij in met deze disclaimer.

C) De content is door de eigenaar met de grootst mogelijke zorg samengesteld, echter de eigenaar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde.

D) De eigenaar is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/ of websites waarnaar wordt verwezen.

E) Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten.

F) Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk of per email aan ons te worden verzocht.

Overheadsupport behoudt alle rechten voor.